• خدمات الکترونیک
  • اساتید و دانشجویان
  • درمان
  • بهداشت
  • غذا و دارو
مشاهده فیش حقوقی
ارسال فیش حقوقی
سامانه کارمند
سامانه کارگزینی
سرور فایل FTP
اتوماسیون اداری
اکانتینگ VPN
مزایده و مناقصه
مجمع خیرین سلامت
پست الکترونیک
سامانه فرابر
off Campus
نظام نوین مالی
جمع آوری اطلاعات مناطق محروم
سامانه جامع نقلیه
وب سایت های دانشگاه
سامانه پاسخگویی
گیشه خدمات الکترونیک
پرتال اساتید
اتوماسیون تغذیه
تقویم آموزشی
سامانه سما
دروس ارائه شده ترم
مجله دانشگاه
سامانه پژوهش
دسترسی به منابع الکترونیک
کتابخانه مرکزی
کتابخانه حنان
کتابخانه RDML
همایش ها
EPrints
سامانه کوهورت
نوبت دهی کلینک امام سجاد (ع) دهدشت
نوبت دهی کلینک والفجر گچساران
نوبت دهی کلینک شهید مفتح یاسوج
سامانه آواب
سامانه ساناب
سامانه وزارتی بیماران خاص
سامانه سپاس
سامانه یکپارچه پکس بیمارستان ها
پکس بیمارستان امام سجاد یاسوج
پکس بیمارستان شهید بهشتی یاسوج
پکس بیمارستان امام خمینی دهدشت
پکس بیمارستان شهید رجایی گچساران
سامانه قانون بهره وری
سایت کوهنوردی سلامت کوهستان
نرم افزار پزشک خانواده
سامانه سرشماری
سامانه پایش
سامانه سامد
نسخ دارویی
سامانه مواد مخدر

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

گروه زیرساخت

رئیس گروه

کارشناس سخت افزار

کارشناس نرم افزار

کارشناس شبکه

کارشناس شبکه

کارشناس امنیت اطلاعات

 

گروه نرم افزار و اطلاع رسانی پرتال

رئیس گروه

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

کارشناس نرم افزار

کارشناس نرم افزار (درمان)

کارشناس نرم افزار (غذا و دارو)

کارشناس نرم افزار (آموزشی و تحقیقات)

کارشناس نرم افزار (دانشجوئی)

کارشناس نرم افزار (توسعه)

 

اداره آمار

 

رئیس اداره

کارشناس آمار

کارشناس آمار (درمان)

کارشناس آمار(غذا و دارو)

کارشناس آمار(آموزش و تحقیقات)

کارشناس آمار (دانشجوئی)